June 19, 2009

Blog Science MGCN

Posted in Uncategorized at 12:51 am by rabiahbasar

Selaras dengan kepesatan teknologi maklumat kini, pemindahan maklumat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Hal ini mendorong  panel Pakar Runding Mata Pelajaran Science MGCM membina sebuah blog bagi memudahkan para guru untuk mendapatkan maklumat dan dijadikan rujukan.

Advertisements